پلیت ذره بین دار (محصول اختصاصی آپتا)


پلیت (پتری دیش ) دارای ذره بین و عدسی

برای اولین بار در شرکت آوند پلیمر طب آزما ( با برند آپتا) ثبت گردیده است و غیر قابل کپی برداری می باشد.
اطلاعات:
با داشتن 5 عدسی در قطر دایره درب پلیت به صورت موازی قرار گرفته که نیاز به باز نمودن درب پلیت برای بررسی نمونه را بر طرف و دید خیلی بهتری از نمونه داخل پلیت برای کاربر ایجاد می نماید و باعث تسریع کار در آزمایشگاه ها میشود. ذره بینها بر روی درب پلیت به گونه ای طراحی گردیده که با چرخش درب پلیت تمام نقاط داخل پلیت قابل رؤیت میباشد. پتری دیش در سایزهایی 10 سانتیمتر 8 سانتیمتر و 6 سانتبمتر تولید میگردد.