درمان قطعی برای آسم وجود دارد؟

درمان قطعی برای آسم وجود دارد؟

هنوز متاسفانه به صورت قاطع نمی‌توان گفت درمان قطعی برای این بیماری یافت شده است اما به هر حال آسم...