درباره ما

شرکت آوند پلیمر طب آزما بقا و رشد و توسعه خودرا در گرو برآوردن انتظارات به حق مشتريان و جلب رضايت آنها می داند و اين امر از طريق عرضه محصولات در بالاترين سطح كيفيت مطابق خواسته هاي مشتري .ميسر مي شود

ارتقا تعهد سازمانی موثر به منظور بهبود مستمر کیفیت در سازمان، مهمترین هدف سازمان بوده و مسئوليت فردي تمامي مديران ، سرپرستان و كاركنان مي باشد.

بدين منظور در جهت نيل به اهداف فوق، خط مشي كيفيت بر پايه اصول زير بنا شده است.

* افزايش رضايت مشتريان از طریق افزایش کیفیت محصولات

* بهبود مستمر فرآيندها و محصولات از طریق دریافت نظرات کارشناسی مشتریان

* توسعه همه جانبه منابع انسانی از طریق افزایش آگاهی کارکنان

* رعایت الزامات قانونی ملی و منطقه ای

اينجانب با علاقه مندي كامل و با همه توان خود را متعهد به تامين منابع مورد نياز جهت برآوردن نيازمندي هاي مشتريان، حمايت و پشتيباني جهت حفظ و بهبود اثربخشی سيستم مديريت كيفيت استاندارد ISO13485:2016 و ساير نيازمندي ها و استانداردهای محصول نموده و براي تسريع در استقرار نظام مديريت كيفيت و مراقبت به حفظ و بهينه سازي آن نماينده اي با اختيارات لازم در امور كيفيت تعيين و معرفي مي نمايم. علاوه بر آن بصورت منظم و در فواصل زماني معين بر اين سيستم نظارت و آن را مورد ارزيابي قرار خواهم داد.

از تمامي کارکنان خواهشمند است همكاري و تلاش خود را براي رشد فردي و سازماني و حفظ شايسته سيستم بكار برند.

مدیر عامل